Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

zdjęcie 1

Listopadowe dni naszej modlitwy za zmarłych przypominają nam również o tych, którzy jeszcze rok temu, byli razem z nami, a dziś odwiedzamy ich na cmentarzu. Chcemy również ich osoby przywołać naszej pamięci i modlić się za 28 osób, które odeszły do Pana w ciągu ostatnich 12 miesięcy:

Irena Hyrc
+ 06.11.2012, przeżyła 85 lat

Piotr Czuma
+ 20.11.2012, przeżył 85 lat

Krzysztof Brzeziński
+ 04.12.2012, przeżył 55 lat

Jan Mazur
+ 09.01.2013, przeżył 84 lata

Leszek Mądry
+ 23.01.2013, przeżył 49 lat

Ewa Jesionka
+ 18.02.2013, przeżyła 36 lat

Marianna Kluba
+ 20.02.2013, przeżyła 88 lat

Krzysztof Mazur
+ 01.03.2013, przeżył 40 lat

Wojciech Hardyn
+ 08.03.2013, przeżył 78 lat

Jolanta Biernat
+ 30.03.2013, przeżyła 53 lata

Krystyna Gaweł
+ 02.04.2013, przeżyła 78 lat

Stefania Chmiel
+ 11.04.2013, przeżyła 93 lata

Franciszek Gaweł
+ 15.05.2013, przeżył 66 lat

Aleksandra Polak
+ 25.05.2013, przeżyła 74 lata

Józef Panek
+ 06.06.2013, przeżył 85 lat

Krzysztof Ziajor
+ 10.06.2013, przeżył 54 lata

Edward Gaweł
+ 13.06.2013, przeżył 74 lata

Marek Kluba
+ 15.06.2013, przeżył 52 lata

Dioniza Wąsik
+ 13.07.2013, przeżyła 94 lata 

Jan Porębski
+ 13.07.2013, przeżył 79 lat

Maria Wyka
+ 17.07.2013, przeżyła 81 lat

Tadeusz Trzos
+ 22.08.2013, przeżył 58 lat

Aniela Kaznowska
+ 11.09.2013, przeżyła 92 lata

Stanisław Szeląg
+ 13.09.2013, przeżył 63 lata

Maria Trzepla
+ 15.09.2013, przeżyła 80 lat

Jerzy Wątor
+ 05.10.2013, przeżył 48 lat

Mieczysława Pająk
+ 26.10.2013, przeżyła 60 lat

Adam Lasiowski
+ 26.10.2013, przeżył 49 lat

Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace. Amen.

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen