Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa tradycyjnie rozpoczęła obchody Wielkiego Tygodnia. Na Mszach Św. odczytywana była z podziałem na role cała Ewangelia, opisująca Mękę Pańską. Również w tym dniu wierni przynoszą do kościołów tradycyjne palmy, symbolizujące gałązki palmowe, które przed Panem Jezusem kładli mieszkańcy Jerozolimy podczas Jego wjazdu do miasta. Dzień ten jest obchodzony także jako Światowy Dzień Młodzieży […]

TRIDUUM PASCHALNE – plan

Rozpoczęliśmy Wielki Tydzień – najważniejszy czas w ciągu roku dla chrześcijan. Poniżej prezentujemy plan Eucharystii, Liturgii i Adoracji w naszej parafii podczas zbliżającego się Triduum Paschalnego.

WIELKI PIĄTEK 2017 – Noc ciszy

Wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej to przejmujące skupienie i cisza, która wypełniana jest tylko modlitwą. Słowa opisu Męki Pańskiej prowadzą do Adoracji Krzyża, kiedy to każdy bez wyjątku powinien podejść i ucałować krzyż – znak zbawienie, znak miłości, znak  wiary. A potem tylko ciche trwanie przy Chrystusie w Grobie. GALERIA ZDJĘĆ >>>.

WIELKI CZWARTEK 2017 – Noc wolności i radości

Na pamiątkę Paschy, którą spożyli Izraelici w Egipcie oraz Ostatniej Wieczerzy, którą Jezus spożył ze swoimi uczniami celebrowana była Msza Wieczerzy Pańskiej. Rozpoczęła ona obchód trzech świętych dni – TRIDUUM SACRUM Triduum Paschalne to najpiękniejsza liturgia w ciągu roku trwająca trzy dni. Wielki Czwartek przypomina nam o bogactwie sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Jest dniem dziękczynienia […]