Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa tradycyjnie rozpoczęła obchody Wielkiego Tygodnia. Na Mszach Św. odczytywana była z podziałem na role cała Ewangelia, opisująca Mękę Pańską. Również w tym dniu wierni przynoszą do kościołów tradycyjne palmy, symbolizujące gałązki palmowe, które przed Panem Jezusem kładli mieszkańcy Jerozolimy podczas Jego wjazdu do miasta. Dzień ten jest obchodzony także jako Światowy Dzień Młodzieży […]