Jan Paweł II – papież rodziny

Po raz Piętnasty będziemy w Polsce obchodzić Dzień Papieski. Dzień modlitwy za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, dzień wsłuchiwania się w Jego nauczanie i okazja wsparcia żywego pomnika Jana Pawła – Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia – które wspiera zdolną, ubogą młodzież. Nasi Młodzi Wolontariusz będą po Mszach Świętych zbierać do puszek fundusze na tę Fundację.

XIV Dzień Papieski

Decyzją Konferencji Episkopatu Polski tegoroczny Dzień Papieski będziemy obchodzili 12 października pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie!”. Temat świętości, jako fundamentalny w nauczaniu Kościoła i tym samym w myśli błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II powraca jako treść kolejnego Dnia Papieskiego. Niewątpliwie świętość jest dla dzisiejszego świata tematem z jednej strony wstydliwym i wręcz […]