Rada Młodzieży – co to takiego?

W Niedzielę Palmową Eucharystią w Katedrze na Wawelu rozpoczęły się obchody tegorocznego Światowego Dnia Młodzieży na szczeblu diecezjalnym. Mszy Św. przewodniczył ks. abp Marek Jędraszewski, a udział w niej wzięli przedstawiciele grup zrzeszających młodzież z całej archidiecezji. Podczas uroczystości zostali powołani także członkowie nowej Rady Młodzieży – organu doradczego przy Metropolicie Krakowskim. W jej skład […]

Mamy Nowego Metropolitę Krakowskiego

Komunikat Kurii Krakowskiej z dnia 8 grudnia 2016: Dnia 8 grudnia 2016 roku Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację księdza kardynała Stanisława Dziwisza z posługi arcybiskupa metropolity krakowskiego i mianował nowym metropolitą krakowskim księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, dotychczasowego metropolitę łódzkiego.  Równocześnie Ojciec Święty zlecił kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi posługę biskupa w charakterze Administratora Apostolskiego Archidiecezji Krakowskiej do […]