„Światło, które daje moc” – to hasło tegorocznej edycji Betlejemskiego Światła Pokoju.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień – niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty – obiega świat. W kilkudziesięcioletniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się, by światełko nie wyruszyło w swoją drogę. To czyni z niego znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami. 

Ogień polskim harcerzom przekazali skauci z Austrii podczas Betlejemskiego Zlotu w Zakopanem. Stamtąd wyruszył on we wszystkie krańce Polski.

W naszej parafii Światło Pokoju z Betlejem można zabrać do swoich domów w dzień wigilii – po roratach. Zapraszamy.