Rozpoczęliśmy szczególny rok

IMG_2414W pierwszą niedzielę Adwentu, a zarazem niedzielę rozpoczynającą Nowy Rok Liturgiczny, nasza parafia rozpoczęła także obchody związane z 80-leciem jej powstania. Z tej okazji 2 grudnia 2018 na Mszy Św. o godz. 10.00 miała miejsce uroczysta inauguracja tych obchodów. Dokładnie o 10.00 odczytany został rys historyczny parafii – od jej początków aż po dzień dzisiejszy. Przy tej okazji na ekranie multimedialnym zaprezentowane zostały archiwalne zdjęcia z budowy kościoła i życia parafii na przestrzeni całego okresu jej istnienia. Na początku Mszy, której na zaproszenie ks. Proboszcza przewodniczył ks. dziekan Stanisław Mika, został odczytany akt erygacyjny parafii, podpisany przez ks. abpa Adama Stefana Sapiehę.

Ks. dziekan podczas kazania wymienił kilka sposobów na przeżycie tak ważnego dla parafii roku. Jednym z najważniejszych była zachęta do jak najczęstszego odwiedzania naszej świątyni oraz do starania się o uzyskanie odpustu zupełnego. Powiedział też, że nasz kościół dla parafian powinien być tym, czym katedra laterańska dla całego Kościoła.

Oprawą Mszy Św. oraz organizacją wydarzenia zajął się Parafialny Komitet Organizacyjny. Również jego członkowie są pomysłodawcami i autorami albumu, który w formie biuletynu trafił do wszystkich obecnych na Mszach Św. Przedstawia on najważniejsze wydarzenia z życia parafii, zdjęcia z czasów jej powstawania, informacje o zmianach, jakie w niej następowały oraz o grupach w niej działających i ma stanowić pamiątkę tej okrągłej rocznicy oraz natchnąć parafian do refleksji oraz sięgnięcia do ich wspomnień związanych z parafią.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się zarówno do powstania albumu, jak również do uświetnienia dzisiejszej uroczystej Mszy Św. Kulminacyjnym punktem obchodów jubileuszowego roku naszej parafii ma być najbliższy Odpust Parafialny, na który zapraszamy już dziś.

 

IMG_2413 IMG_2416 IMG_2419 IMG_2420 IMG_2421