Rocznica śmierci Jana Pawła II

Ogłoszenie śmierci Jana Pawła II

Dzisiaj przypada rocznica śmierci Jana Pawła II Wielkiego. Dla nas polaków nie był On tylko Wielkim Papieżem, niesamowitym człowiekiem, prorokiem. Przede wszystkim jest On dla nas przewodnikiem na drodze do Jezusa. Dzisiaj w godzinę Jego śmierci (21.37) pomódlmy się przez Jego wstawiennictwo za cały nasz Kraj.