OGŁOSZENIS PARAFIALNE NA 14 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 5.07.2020 R.

Dzisiaj odpowiadając na apel Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w czasie adoracji odnowimy „Akt zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski”.
Na kościele jest puszka do której możemy złożyć ofiarę dla poszkodowanych podczas ostatniej powodzi. Pieniądze przekazane zostaną CARITAS.
Dziękujemy rodzicom bierzmowanej młodzieży za dar ołtarza – nowy mikrofon dla scholii.
Bardzo proszę aby z kancelarii parafialnej korzystać tylko w wyznaczonych godzinach i tylko gdy jest to konieczne – nie zapominajmy że czas pandemii jeszcze nie jest odwołany.
Serdeczne „Bóg zapłać” mieszkańcom Ruskiego Rejon 1 za troskę o kościół na dzisiejszą niedzielę i liczny udział w sprzątaniu kościoła… prosimy aby za tydzień o kościół zatroszczyli się mieszkańcy Ruskiego Rejonu 2.