Pierwsza komunia z białą kokardką

IMG_0463Pierwsza komunia z białą kokardką
Jak w śniegu z ogonem ptak
Ufaj jak chłopiec z buzią otwartą
Bogu się mówi – tak

Nie rycz jak osioł, nie drżyj jak żaba
Wytrwaj choć nie wiesz jak
Choćby się cały kościół zawalił
Bogu się mówi – tak

Miłość zerwaną nieś jak gorączkę
Z chusteczką do nosa w łzach
Święte cierpienie pocałuj w rączkę
Bogu się mówi – tak

ks. Jan Twardowski

IMG_0468W sobotę, 13 maja – pierwsza spowiedź. W niedzielę, 14 maja – pierwsza Komunia św.

73 dzieci przeżyło swój wielki i ważny moment w życiu. Zdenerwowanie przed spowiedzią i radoś pierwszej Komunii św. Atmosfera była podniosła przez całą niedzielę. W pięknym słońcu dzieci ubrane na biało prezentowały się dostojnie i elegancko. Po błogosławieństwo  razem ze swoimi bliski zajęli miejsca w kościele, gdzie najważniejszym momentem, było przyjęcie Pana Jezusa do swojego serca. Piękne śpiewy i modlitwa dopełniła uroku tego dnia.

IMG_0470Biały tydzień to czas modlitwy za osoby, które są najważniejsze dla dzieci. W poniedziałek, była to modlitwa za rodziców, którym za wzór zostali postawieni ewangeliczni uczniowie idący do Emaus. We wtorek, dzieci modliły się za swoich rodziców chrzestnych oraz odnowiły swoje przyrzeczenia chrzcielne. W środę modliły się za rodzeństwo, aby na brata i siostrę można było zawsze liczyć, tak jak Hiacynta w Fatimie mogła zawsze liczyć na swojego brata Franciszka. W czwartek dzieci pamiętały w modlitwie o swoich babciach i dziadkach, którzy są jak Aaron i Chur, podtrzymujący ręce Mojżesza w trakcie bitwy Izraelitów z Amalekitami. W piątek, wsłuchując się w przypowieść o miłosiernym Samarytaninie rozprawiliśmy się z grzechami tak jak podpowiadała ewangelia, czyli winem i oliwą.

Radość Pierwszej Komunii Świętej i Białego Tygodnia, niech teraz będzie przedłużona częstym przyjmowania Pana Jezusa w czasie Eucharystii, czego życzymy dzieciom i ich rodzicom.

IMG_0464