I czwartek miesiąca

Zapraszamy na wspólną modlitwę w I czwartek miesiąca. Początek adoracji Najświętszego Sakramentu o godz. 18.00 do godz. 19.00. Szczególną intencją naszej modlitwy niech będzie prośba o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne.

Modlitwa przed wejściem do kościoła

PROWADŹ MNIE OD ŚMIERCI
DO ŻYCIA + OD KŁAMSTWA DO PRAWDY
PROWADŹ MNIE OD ROZPACZY
DO NADZIEI + OD OBAWY DO UFNOŚCI
PROWADŹ MNIE OD NIENAWIŚCI
DO MIŁOŚCI + OD WOJNY DO POKOJU
NIECH POKÓJ WYPEŁNI NASZE SERCA
NASZĄ ZIEMIĘ NASZ WSZECHŚWIAT
POKÓJ + POKÓJ + POKÓJ+

Modlitwa do św. Józefa

MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA PAPIEŻA LEONA XIII
Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszych potrzebach. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością błagamy również o Twoją opiekę. Przez miłość, która łączyła Cię z Niepokalaną Bogarodzicą Dziewicą i przez Twą ojcowską troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.
Opatrznościowy Stróżu Świętej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia.
Potężny nasz Wybawco, przyjdź nam łaskawie z niebiańską pomocą
w walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus
z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności.
Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem
i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczne szczęście w niebie. Amen.