OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Niedziela Świętej Rodziny 29.12. 2019 r.

Bóg zapłać Ks. Wikariuszowi Piotrowi za przygotowanie szopki wraz z młodzieżą, za świąteczny wystrój kościoła, DZIĘKUJEMY MŁODZIEŻY ZA WŁOŻONE SERCE I ZAANGAŻOWANIE. Ks. Wikariuszowi i Służbie Liturgicznej „Bóg zapłać” także za liturgię w czasie świąt. Rodzinie z Ruskiego Bóg zapłać za ofiarowanie choinek.

  Do wszystkich kierujemy podziękowanie za świąteczny gest serca, za okazanie miłosierdzia dla potrzebujących w parafii. 32 duże paczki zostały rozdzielone przez Parafialny Zespół Charytatywny. Bóg zapłać Paniom z Zespołu za pracę przy przygotowaniu paczek i młodzieży która pomagała. Szczególne Bóg zapłać tym, którzy bezinteresownie rozwieźli paczki. Dziękujemy dzieciom za piękne malowane szopki – karty świąteczne. Ponad pięćdziesiąt osób starszych i chorych otrzymało tzw.  gest pamięci z racji świąt.

   We wtorek o godzinie 15.00 zapraszamy na Nabożeństwo Dziękczynne z Mszą Św. na zakończenie roku.

  W Nowy Rok Msze Św. będą w porządku niedzielnym.

   W pierwszy czwartek zapraszamy na adorację – Godzinę Świętą – od godz. 18.00 do 19.00.

   W pierwszy piątek zapraszamy na msze św. o godzinie 7.00 i 18.00. możliwość spowiedzi będzie przed Mszami. Chorych odwiedzimy od godziny 8.15

  W pierwszą sobotę na mszę św. o godz. 6.45 zapraszamy Róże Żywego Różańca i czcicieli Matki Bożej Fatimskiej, po mszy św.  będzie adoracja, podczas której Róże poprowadzą rozważanie i modlitwę różańcową .

Po nabożeństwie będzie spotkanie opłatkowe dla RŻR na plebanii.

 „Bóg zapłać” mieszkańcom Ruskiego Rejon 2 za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę i za ofiarę. Prosimy aby za tydzień o kościół zatroszczyli się mieszkańcy rejonu Kępy, Koźlicy i Więcierzowa.

PORZĄDEK WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ

PONIEDZIAŁEK 30.12  OD GODZ. 8.30  PAGÓRKI OD RUSKIEGO DO KOŚCIOŁA

WTOREK 31.12  OD GODZ. 8.30  WIEŚ REJ. 1

CZWARTEK 2.01.2020 R. OD GODZ. 8.30  WIEŚ  DO KOŃCA

PIĄTEK 3.01 OD GODZ. 8.30  DĄBRÓWKA I ZAMOGILICE REJON 1

SOBOTA 4.01. OD GODZ. 8.30 WYCHYLÓWKA I TARNÓWKA

NIEDZIELA 5.01 OD GODZ. 13.00  SITOWIEC I DOMY REJONU IGLOPOL BEZ NR 615

WTOREK 7.01 OD GODZ. 8.30  ZAMOGILICE REJON 2