Modlitwa przed wejściem do kościoła

Prowadź mnie od śmierci do życia
od kłamstwa do prawdy +
prowadź mnie od rozpaczy do nadziei
od obawy do ufności +
prowadź mnie od nienawiści do miłości
od wojny do pokoju +
niech pokój wypełni nasze serca
naszą ziemię nasz wszechświat +
pokój + pokój + pokój+