GODZINA ŚWIĘTA

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA
od godz. 18.00 do godz. 19.00
ADORACJA W CISZY

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA - październik

W naszej praktyce duszpasterskiej „Godzina święta” jest rozumiana dwojako: w sensie ścisłym i w sensie szerokim. W ścisłym znaczeniu jest to adoracja Najświętszego Sakramentu, przeżywana w pierwszy czwartek miesiąca wieczorem, nawiązująca wyraźnie do modlitwy Jezusa w Ogrójcu. Słowa Jezusa: „Jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną” (Mt 26,40), stały się równocześnie wyrzutem i zaproszeniem. Uczniowie Pana w kolejnych wiekach przychodzili w tym czasie na modlitwę. Osoby, które nie mogą przyjść do kościoła, mogą przeżywać tę szczególną modlitwę w domu przed krzyżem.

„W sensie szerszym „Godziną świętą” jest nazywana modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, przeżywana w pierwszy czwartek miesiąca, nie nawiązująca wprost do modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu, lecz podejmująca różne tematy. W jeszcze szerszym znaczeniu określenie to jest odnoszone do przeżywanej, indywidualnie lub w grupie, adoracji Najświętszego Sakramentu. Dla osób, które przychodzą do kościoła na taką modlitwę, jest to szczególny czas, to ich „godzina święta”. Jeśli jest ona przeżywana systematycznie, co tydzień, przyczynia się w sposób wyraźny do ożywienia wiary, umiłowania Eucharystii, większego zainteresowania słowem Bożym i większej gorliwości w służbie braciom. Należy ją bardzo polecać, szczególnie tym, którzy nie mogą uczestniczyć w pierwszoczwartkowej modlitwie wspólnej oraz tym, dla których adoracja raz w miesiącu, to przeżycie zbyt rzadkie. Oni pragną adoracji częstej i bez niej nie umieją przeżywać swojej codzienności.” (za: kanonizacja.diecezja.pl)

W każdy pierwszy czwartek miesiąca chcemy uklęknąć przed Bogiem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Serdecznie zapraszamy na ten wyjątkowy czas spotkania.