Cierpliwość odpowiedzią na zło

W trzeci piątek miesiąca juz po raz piąty rozważaliśmy uczynki miłosierne co do duszy i co do ciała. Na Mszy św. do Bożego Miłosierdzia modliliśmy się o dobre przygotowanie naszej parafii do Światowych Dni Młodzieży.

Tym razem zastanawialiśmy się jak zobaczyć ludzkie oblicze wśród więźniów, którzy odbywają karę pozbawienia wolności, czyli jak zrealizować uczynek: Więźniów pocieszać. Tutaj z podpowiedzią przyszedł św. Jan Paweł II, który w roku 2000 napisał w liście do więźniów, że uwięzienie należy do Pana Boga i trzeba go przeżywać jako czas prawdy, pokory i pokuty, a także wiary.

Drugi uczynek: Krzywdy cierpliwie znosić pokazał nam, że prawo zemsty, odwetu tylko potęguje zło. Jedynym rozwiązanie w starciu ze złem jest odpowiedź dobrem, czyli cierpliwością. Nie jest ona słabością, ale cnotą, siłą.

Następne spotkanie juz za miesiąc – 17 czerwca.

A za dwa miesiące – ostatnie spotkanie z cyklu „Miej Miłosierne” – absolutnie wyjątkowe, ponieważ razem z symbolami Światowych Dni Młodzieży, które na ten czas nawiedzą naszą parafię – już 15 lipca!!!

trzecie piatki miesiąca 2016_5