Ciemnica i Boży Grób 2017

Tegoroczna dekoracja Ciemnicy i Bożego Grobu nawiązuje do przeżywanego w Kościele Roku św. Brata Alberta.

W Ciemnicy dominuje niedokończony obraz Adama Chmielowskiego (Brata Alberta).
Obraz Ecce Homo swą głębią wyraża duchową drogę Brata Alberta, od Adama – artysty malarza do Ojca Ubogich. Jest najwybitniejszym dziełem artystycznym Adama Chmielowskiego, ale jest przede wszystkim wyrazem jego zmagań o autentyczną, ewangeliczną miłość Boga i bliźniego. Zmagań, które zakończyły się oddaniem swego życia Bogu w służbie najbiedniejszym i najbardziej poniżonym bliźnim. W zdeprawowanych twarzach żebraków i włóczęgów Brat Albert dostrzegł Znieważone Oblicze Chrystusa. Doświadczywszy tego zrozumiał, że swojego obrazu na płótnie już nie dokończy, lecz będzie odnawiał wizerunek Boga w człowieku zdeprawowanym i odepchniętym przez innych. Aktualnie obraz znajduje się w ołtarzu głównym w Sanktuarium Ecce Homo Świętego Brata Alberta w Krakowie, ul. Woronicza 10 przy Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Albertynek. (źródło: albertynki.pl)
W naszej ciemnicy obraz jest przedstawiony w oryginalnych wymiarach: 146 × 96 cm

IMG_0305

Tegoroczny Boży Grób wyraża tajemnice Bożego Miłosierdzia, którą realizował w swoim życiu św. Brat Albert. Stał się ubogi, aby być razem z ubogimi. Poświęcił wszystko. Był dobry jak chleb. Mówił:
„Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii. Czy jego miłość obmyśliła coś jeszcze piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem. Skąpy jest ten, kto nie jest jak On.”
„Powinno się być dobrym jak chleb. Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny.”

Postawa miłosierdzia, dobroci na wzór chleba, wypływa z krzyża Chrystusa, z Jego grobu, który zawsze jest nadzieją.

IMG_4492