ALLELUJA!!! CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!!!

Życzymy Wam Kochani Parafianie i drodzy Goście, którzy razem z nami przeżywacie ten radosny czas, bądźcie radośni radością Wielkiej Nocy.
Chrystus Zmartwychwstał
i chce również Zmartwychwstać w Was.
Dopuśćcie Go do siebie
i dajcie się ponieść pięknej drodze wiary.