PIELGRZYMKA KRAKOWSKA NA JASNĄ GÓRĘ
SuperBOHATER w Kamionnej
Trzeci Piątek miesiąca – 18 lipca
GODZINA ŚWIĘTA – 7 sierpnia
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – 1 sierpnia
P2P na Wielki Post