Wieczór Świętych
Wszystkich Świętych
Dzień Zaduszny
Odpust zupełny za zmarłych
GODZINA ŚWIĘTA – 6 listopada
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – 7 listopada
KINO W WOLI BATORSKIEJ